Rożne rodzaje sprężyn

Na zajęciach fizyki tylko wybrani przykładali wagę do problemów poruszanych przez nauczyciela na tablicy. Ukazywały się tam magiczne sformułowania, przykładowo energia kinetyczna, energia potencjalna pola lub sprężystości... Trudno wymagać radości i zainteresowania na takie nazwy, jednak słusznie mieć ogólne pojęcie, jak takie czy inne tajemnicze sformułowania oddziałują na znany nam świat. Trudne?

Read more